Projecten waar wij aan mee doen

De Kluswinkel ondersteunt bewoners en organisaties bij de uitvoering van verschillende projecten.

Woningverbetering

In samenwerking met bewoners en onder begeleiding van de Burg & de Heer Vastgoedmanagement verbeteren wij woningen van particulieren. In 2020 en 2021 richt de aandacht zich op de woningen in de Zandbank (Atolwijk). De volgende zaken worden uitgevoerd:
  • Aanbrengen van gevelisolatie;
  • nieuwe kunstof gevelbekleding;
  • herstellen van houtrot;
  • plaatsen isolatieglas (optioneel);
  • plaatsen zonnepanelen (optioneel).

Het project woningverbetering is een samenwerking tussen de gemeente Lelystad, Woonstichting Centrada, Welzijn Lelystad, Burg en de Heer en de Kluswinkel.

Verbeteren leefomgeving

Wij ondersteunen inwoners van Lelystad, Woonstichting Centrada en de gemeente Lelystad bij initiatieven die tot doel hebben de leefomgeving te verbeteren. In 2019 en 2020 zijn wij betrokken bij het groot onderhoud in de Jol. Daar ondersteunen wij bewoners met het slopen en herplaatsen van schuttingen. Zo maken wij samen de stad een beetje mooier en helpen wij de mensen die in een kwetsbare positie zitten.

Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn het ophalen van zwerfafval in de Zuiderzeewijk en het ondersteunen van de projecten van de Stichting MILA.

Mensen maken de buurt

Wilt u aan de slag met uw leuke, slimme of bijzondere idee voor uw straat of buurt? En heeft uw idee te maken met de leefbaarheid en sfeer in uw wijk? Dan denken wij graag met u mee! Of uw idee nu betrekking heeft op de openbare ruimte of met het verbeteren van de onderlinge sfeer: alle ideeën die zorgen voor een fijne buurt én waar u zelf een bijdrage aan levert, daar helpt de gemeente Lelystad u graag mee! Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Lelystad.

Beter Buurt Bijdrage

Bent u huurder van Centrada en heeft u ideeën om uw buurt leuker of gezelliger te maken? Dan kunt u bij hen terecht voor de Beter Buurt Bijdrage. Hiermee krijgt u wellicht financiële ondersteuning bij het realiseren van uw idee! Kijk op de website van Centrada voor de voorwaarden.