Jaarverslag 2020

Ook in 2020 heeft de Kluswinkel haar nut in ruime mate bewezen. De ondersteuning van bewoners bij klein onderhoud en het verbeteren van de leefomgeving is door menigeen gewaardeerd.


Ook de partners Centrada, gemeente Lelystad en Werkbedrijf Lelystad zijn trots op de bereikte resultaten.
De laatste, Werkbedrijf Lelystad, vooral ook omdat met de inzet van de medewerkers een belangrijke invulling is gegeven aan de re-integratieopdracht.
Mensen verrichten belangrijk werk voor de stad en kunnen deze werkervaring vaak verzilveren bij het vinden van een reguliere baan.
De samenwerking met de Buurtconciërges geeft een extra impuls en zal de komende jaren geïntensiveerd worden. Dit zal niet in de laatste plaats lukken door het gemotiveerde en enthousiasme team medewerkers binnen de Kluswinkel.