Verbeteren Leefomgeving

De Kluswinkel wordt door de Gemeente Lelystad en Centrada ingezet op diverse plekken in de stad om de leefomgeving te verbeteren. De werkzaamheden vinden plaats op beeldbepalende plekken en in samenwerking met bewoners. Bij bijzondere projecten die aanvullende expertise vragen wordt samengewerkt met marktpartijen. Hierdoor kunnen medewerkers en bewoners nieuwe vaardigheden leren en wordt de kwaliteit geborgd.

Carousel imageCarousel image

Terugblik 2020

Er is in totaal 750 uur gewerkt aan het verbeteren van de leefomgeving in verschillende wijken. In opdracht van bewoners, de woningcorporatie en de gemeente Lelystad zijn in alle aandachtswijken van de stad werkzaamheden uitgevoerd.

Tijdens het begin van de pandemie heeft de Kluswinkel voor Welzijn Lelystad babbelboxen gemaakt. Deze boxen stonden wekelijks in een andere wijk. Bewoners in de directe woonomgeving ontvangen van Welzijn Lelystad een kaart die zij konden invullen en in de box konden doen. Op de kaart konden zij hulpvragen en ideeën kwijt. De kaarten zijn rondgebracht door de opbouwwerkers en de Buurtconciërges.


Medewerkers van de Kluswinkel hebben de babbelboxen wekelijks verplaatst.


Particuliere woningverbetering

In de Atolwijk lag de focus op het verbeteren van de woningen en woonomgeving in de Zandbank. Bij de aanpak van de woningen is de gevelbeplating vervangen, zijn de gevels geïsoleerd, is isolatieglas geplaats en is het binnenklimaat verbetert door het aanbrengen van roosters in de ramen en mechanische ventilatie. In samenwerking met bewoners en onder leiding van Centrada zijn de achterpaden opgeknapt en nieuwe erfafscheidingen geplaatst.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Wijkverbetering Jol

In 2020 is veel werk verzet in de Jol. Oude erfafscheidingen zijn verwijderd om plaatst te maken voor nieuwe. In het najaar zijn door de Kluswinkel alle beukenhagen gesnoeid en is geïnventariseerd welke haagjes vervangen moeten worden. In juni heeft het Leger des Heils de Boshartkamer en een tweedehands kledingwinkel geopend.


In overleg met Centrada en de gemeente heeft de Kluswinkel de keuken geplaatst op deze locatie. De Boshartkamer heeft in dit bijzondere jaar zijn meerwaarde al bewezen. Er zijn ondanks alle maatregelen toch nog de nodig activiteiten georganiseerd voor bewoners. De buurtconciërges van de Kluswinkel gebruiken de Boshartkamer als hun uitvalsbasis.

Aanpak achterpaden Zuiderzeewijk

In opdracht van de gemeente en onder leiding Buurtconciërges zijn de achterpaden bij het Texelstroom, Malzwin, Slinge, Berkel, Ganzendiep en Keteldiep verbeterd. De achterpaden zijn onkruidvrij gemaakt en overhangend groen is gesnoeid.


In het komende jaar gaan wij de gesprekken aan met de bewoners over het onderhoud van hun buurt en wat zij hier zelf aan kunnen doen.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Vooruitblik 2021

In 2021 is geïnvesteerd in een nieuwe auto speciaal voor de grote klussen in de wijk. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om snel resultaten te boeken. Er zijn goede afspraken gemaakt over het storten van het groen en ander afval uit de buurt. Ook gaan wij met de Kluswinkel de buurtconciërges in de 5 wijken goed ondersteunen zodat de wijken netjes blijven.